ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با حضور رييس فدراسيون  در مجمع انتخابات استان اصفهان مهندس بهزاد نويدنيا با راي اعضاي مجمع به مدت چهار سال رييس هيات اسکواش استان اصفهان شد.
در اين مجمع که با حضور آرش محمدي نافچي که روز گذشته سکاندار هيات اسکواش استان چهارمحال و  بختياري به عنوان مدعو  در مجمع اصفهان حضور داشت . رييس فدراسيون کشورمان با اهداي لوح سپاس ار تلاش ها و خدمات و همراهي هاي سيد هدا محمدي رييس سابق هيات اسکواش اصفهان به همراه مديرکل استان و معاونين وي قدرداني کرد

برچسب ها :