ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، دي پي اتمام  دو دوره رياست سيد هدي محمدي در مسند رياست هيات اسکواش استان اصفهان بواسطه خدمات وي به مجموعه اسکواش اصفهان در حکمي مسعود سليماني رييس فدراسيون وي را به عنوان مشاور عالي و عضو هيات رييسه انجمن پدل کشورمان منصوب کرد .

براي ايشان آرزوي توفق روزافزون داريم.