ویژه های خبری

سيد هادي لشگري، مسئول کميته دانش آموزي تهران در بخش پسران گفت: دوره مربيگري عمومي اسکواش به ميزباني هيات اسکواش استان تهران با شرکت ۷۰ نفر از معلمين ورزش استان تهران که شامل ۵۰ نفر شرکت کننده خانم و ۲۰ نفر آقا بود در دو بخش تئوري و عملي با همکاري شرکت آيو پارس در روز پنجشنبه مورخه ۱۸ ديماه با مدرسي آقاي مسعود قره ضياء الديني سرمربي تيم هاي ملي اسکواش ايران و کارشناس خبره فدراسيون با همکاري و نظارت آقاي امير هوشنگ گلرخ مسئول کميته آموزش و نيروي انساني فدراسيون اسکواش ايران برگزار گرديد.

لاله اسکندري، مسئول کميته دانش آموزي تهران در بخش دختران در ادامه اين گفتگو گفت: اين دوره با هدف ارتقاء دانش فني معلمين آموزش پرورش و آشنايي با رشته اسکواش با رويکرد توسعه عمومي رشته در مدارس استان تهران برگزار گرديد و بخش عملي که در آينده با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي  به ميزباني کورت هاي اسکواش هيات تهران در مجموعه ورزشي  حيدرنيا برگزار ميگردد.
استفاده از نيروهاي کارآمد تربيت بدني در حوزه ورزش آموزش و پرورش استان تهران و همينطور تربيت نيروهاي جوان در بدنه اسکواش و شناسايي دانش آموزان مستعد در اين رشته از اهداف ديگر انجمن دانش آموزي اسکواش تهران است که اين مهم با حمايت هاي رئيس هيات اسکواش استان تهران و با رايزني با بخش هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش قدمي بزرگ در دستيابي به اين مهم ميباشد.