ویژه های خبری

نا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با اعلام مهندس علي غني رييس هيات اسکواش استان خراسان جنوبي دوره مربي گري  سطح يک ملي به ميزباني بيرجند و برگزارکننده انجمن و کميته آموزش فدراسيون با  مدرسي سرمربي تيم‌ ملي پدل و کمک مدرس بانوان در بيرجند مرکز استان خراسان جنوبي با نظارت اميرهوشنگ گلرخ آغاز بکار مي کند
در اين دوره اميرعزيزي پور دبير فدراسيون و سرمربي ملي پدل به عنوان مدرس و رودابه سليماني يکي  از برترين هاي بانوان پدل کشورمان به عنوان کمک مدرس  اين دوره را برگزار مي نمايند
اين در حالي است که هيات اسکواش استان خراسان جنوبي در سال قبل دوره عمومي مربي گري پدل را برگزار کرده بودو با عنايت رييس هيات استان خراسان جنوبي سهميه رايگان براي حضور علاقمندان روستايي در نظر گرفته شده است.