ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، پروژه اسکواش انقلاب که فرايند ايجاد، مرمت، توسعه و بازسازي را در دستور کار دارد آماده آغاز عمليات عمراني است و مراسم کلنگ زني اين پروژه که نقطه عطفي در اسکواش ايران خواهد بود با حضور دکتر مسعودسلطاني فر وزير ورزش و جمعي ديگر از مسولان اثرگذار در تسريع بخشي  مراحل اجرايي خانه بين الملي اسکواش برگزار مي شود.

در اين نشست تقسيم وظايف صورت گرفت تا مراسم با هماهنگي بالايي برگزار شود.