ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان همدان ، جلسه رئیس هیات اسکواش استان همدان با رئیس تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا بر توسعه و راه اندازی ورزش اسکواش در دانشگاه بوعلی سینا با همکاری این دانشگاه تاکید شد.
ربانی مهر رئیس هیات اسکواش استان همدان در این جلسه گفت:
دانشگاه بوعلی بعنوان بزرگترین دانشگاه استان می تواند در توسعه حوزه ورزش بسیار تاثیرگذار باشد و در برنامه ریزی هیات نگاه ویژه ای به بعضی دستگاههای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه ها داریم.
رئیس هیات اسکواش استان همدان گفت: 
در حوزه تربیت مربی و استعدادیابی و راه اندازی کورت اسکواش و پدل در دانشگاه بوعلی سینا آمادگی داریم.
دکتر رهبانفر رئیس تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا ضمن اعلام آمادگی با هیات اسکواش استان همدان جهت اجرای برنامه های مشترک گفت : 
برای توسعه ورزش اسکواش در دانشگاه بوعلی سینا آماده همکاری هستیم و سعی داریم در جهت توسعه ورزش با هیات های ورزشی همکاری کنیم در این جلسه نایب رئیس بانوان،رئیس کمیته فرهنگی، رئیس کمیته دانشجویی و خزانه دار هیات اسکواش استان همدان حضور داشتند.

برچسب ها :