ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش عليرضا ناظم رييس کميته استعداديابي فدراسيون به همراه بابک حسن پور دبير کميته ياد شده با همکاري حوزه استعاديابي وزارت ورزش و جوانان در صدد تکميل فرايند علمي جديد برا اساس سياست هاي وزارت ورزش و جوانان بصورت ابلاغي به هيات هاي سراسر کشور هستند تا بتوانند براحتي ميزان پويايي  تحرک و ميزان فعالي هاي اثربخش صورت گرفته در حوزه استعداديابي را تعيين و مقايسه نمايند. نصرت اله انصاري معاون و کارشناس مسول اين دفتر در وزارت ورزش اظهار داشت تيم استعداديابي فدراسيون اسکواش بخوبي و هوشمندانه انتخاب شده و نه تنها جزو 6 فدراسيون برتر اين حوزه نخواهد بود بلکه با برنامه هاي تدوين شده علمي به عنوان نمونه يک کار ارزنده فدراسيون اسکواش بين ديگر فدراسيون ها مطرح مي شوند و تيم استعداديابي فدراسيون  به جز رتبه اول استعداديابي به چيز ديگري فکر نمي کنند