ویژه های خبری

اولين دوره مسابقات اسکواش بانوان به مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر در تاريخ 10/11/99 در کورت دانش آموزي بجنورد برگزار گرديد. نتيايج مسابقه به شرح زير مي باشد:

مقام اول: سرکار خانم ريحانه ايماني

مقام دوم: سرکار خانم نرجس استادي

مقام سوم: سرکار خانم مريم دشتياني

مربي، داور و مسئول برگزاري مسابقات سرکار خانم حليمه مسعودي