ویژه های خبری

برگزاري دوره مربيگري سطح يک ملي پدل از تاريخ 14تا17 بهمن ماه در استان تهران به مدرسي جناب آقاي عزيزي پور سرمربي محترم تيم ملي پدل برگزار گرديد.

در اين دوره از استان خراسان شمالي سرکار خانم سارا سبحاني مسئول کميته پدل هيأت اسکواش استان شرکت نمودند.

برچسب ها :