ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، عليرضا ناظم و مسعود ضياالديني بترتيب رييس کميته استعداديابي و کارشناس خبره فدراسيون در خصوص همبسته بودن فعاليت هاي  سه کميته اسکواش کودکان و کميته استعداديابي و کميته تيم هاي ملي در برنامه هاي تقويم عملياتي سال 1400 تاکيد کرد  اين انسجام و مشارکت بوجود آمده  در  اجرا را به فال نيک گرفته که فعاليت هاي استعداديابي و اردوهاي جذب و نگهداشت و پرورش را با انگيزه هاي بالا براي مستعدين و والدين آن ها به ميزباني استان هاي مختلف تحولات زيادذي را در مجموعه اسکواش ايجاد خواهد کرد و حضور مربيان ملي در کنار مربيان کميته استعداديابي در استان ها شور و نشاطي بي وصف را در اردوها بوجود مي آورد  وي  اظهار داشت با همکاري کارشناسان حوزه قهرماني وزارت ورزش در مدت 6 ماه با همکاري حسن پور دبير کميته استعداديابي توانسته اند برنامه اي را تدوين نمايند که عملياتي شدن آن از ابتداي سال آينده خروجي بسيار خوبي براي اسکواش و پدل کشورمان در پي دارد و فعاليت هاي هر کميته مکمل فعاليت هاي کميته بعدي در مسير تعريف شده است

رييس فدراسيون کشورمان با تقدير از اقدامات صورت گرفته عنوان نمود فدراسيون اسکواش همواره بين 6 رتبه برتر استعداديابي در اجراي فرايند تکليفي اين حوزه قرار داشته است و با نفرات جديد و وحدت رويه اي که بين مسولان کميته هاي ستادي در جريان است و تلاش هاي صورت گرفته به رتبه کمتر از يک از سوي وزارت ورزش بين فدراسيون هاي ورزشي رضايت نخواهد دا د و افزود با اقدامات صورت گرفته به يقين اين رتبه از آن فدراسيون اسکواش کشورمان خواهد شد و بار ديگر مهر  تاييدي در انتخاب افراد با توجه به مهارت هاي آنان در بخش هاي مختلف مجموعه اسکواش تعبير مي شود.