ویژه های خبری

اسامي مربيان شرکت کننده در دوره مربي گري  پدل که زير نطر انجم پدل ايران با همکاري کميته آموزش و توسعه منابع انساني برگزار گرديد بشرح زير است که نامبردگان مي توانند براي دريافت مدارک مربي گري خود در سطوحي که جلوي اسامي آنان ذکر شده با کميته آموزش فدراسيون تماس حاصل نمايند

صحابه فرد از تهران گواهينامه سطح يک

آرشام مرادي از تهران گواهينامه مربي گري عمومي

پريسا شکاري از تهران گواهينامه مربي گري عمومي

سهيلا سروش از اصفهان کارت آموزش عمومي پدل

نسترن کوهبين از البرز کارت آموزش عمومي پدل

نسيم عبداله زرکش از تهران کارت آموزش عمومي پدل

مليکا محمودي راد از قم کارت آموزش عمومي پدل

ترانه روشن ضمير از گيلان کارت آموزش عمومي پدل

سارا سبحاني از خراسان شمالي کارت آموزش عمومي پدل

حانيه صادقي از تهران کارت آموزش عمومي پدل

گلناز فائزي از تهران کارت آموزش عمومي پدل

نازلي اماني پور از گيلان کارت آموزش عمومي پدل

بهنار نويديان از اصفهان کارت آموزش عمومي پدل

ويکتوريا سامع از اصفهان کارت آموزش عمومي پدل

حنانه صدف جو کسائي از گيلان کارت آموزش عمومي پدل

بتول عليزاده کماري از گيلان کارت آموزش عمومي پدل

کيانا اشتياقي از گيلان کارت آموزش عمومي پدل

پارسا پسنديدگان از تهران کارت آموزش عمومي پدل

امير گودرزي از تهران کارت آموزش عمومي پدل

نيما زمردي از تهران کارت آموزش عمومي پدل

محمد برادرزاده از خوزستان کارت آموزش عمومي پدل

کيارش حيدري از تهران کارت آموزش عمومي پدل

عليرضا ناظم از اصفهان کارت آموزش عمومي پدل

محمد کردبچه از تهران کارت آموزش عمومي پدل

محمد مهدي حسن پور از  فارس کارت آموزش عمومي پدل

ثمين گرجي از تهران کارت آموزش عمومي پدل

محمد حسين چاکري از تهران کارت آموزش عمومي پدل

مسعود حيدري از تهران کارت آموزش عمومي پدل

سيد شاهين کسري از تهران کارت آموزش عمومي پدل

اعظم السادات رضاي اصفهاني از تهران کارت آموزش عمومي پدل

رضا هوشمند ار تهران کارت آموزش عمومي پدل

ژروان افلاکي از تهران کارت آموزش عمومي پدل

هانيه کمالي از تهران کارت آموزش عمومي پدل

سپهر سجادي از تهران کارت آموزش عمومي پدل

لازم بذکر است افرادي که در سطح يک و مربي گري عمومي قبول شده اند مي توانند با هماهنگي با کميته آموزش فدراسيون علاوه بر گواهينامه مربي گري کارت جيبي آن را هم سفارش و دريافت نمايند.