ویژه های خبری

ربيس کميته داوران انجمن پدل منصوب شد

به پيشنهاد رييس انجمن پدل ايران  حکم رييس کميته داوران پدل کشورمان به امير حسين موسوي رسيد
وي از داوران مطرح  و بين المللي ورزش هاي راکتي بوده و به سه ربان خارجي تسلط دارد. در ماموريت  وي  به امضاي رييس انجمن پدل کشورمان  امده است ايجاد بانک اطلاعاتي از داوران پدل ايران و ارتقا کيفي داوران  پدل و بروز رساني جامعه داوري و گسترش آن به وسعت ايران اسلامي  با همکاري کميته آموزش فدراسيون اهتمام نمايد
براي وي در مسوليت جديد  ارزوي توفيق داريم