ویژه های خبری

بر اين اساس وزير جهان يوسف زئي، نجمه سادات کاشفي،فاطمه سادات حيدري،پرند دولتي زاده،امين صاعدي، مهدي رهنما،مسعود ضياء الديني،نويد سپري، عبدالرضا حاج نصراله اعضاي ثابت هسته مرکزي مشاورين فني فدراسيون شدند، و اولين نشست با حضور رييس و نايب رييس بانوان فدراسيون در آکادمي ملي المپيک با دستور جلسه ماموريت ها، وظايف، تفاوت هسته مشاورين فني با شوراي فني فدراسيون در شرح وظايف،و مشاوره در خصوص ارتقاي وضعيت موجود فني در مجموعه اسکواش انقلاب و تيم هاي ملي و بروز رساني هاو جايگاه و ميزان اهميت اين تشکل برگزار شد.

رييس فدراسيون ضمن خيرمقدم به افراد حاضر عنوان داشت فدراسیون به گواه فدراسيون جهاني و فدراسيون آسيا و وزارت ورزش و کميته ملي المپيک و از منظر اهالي فهيم مجموعه اسکواش سال هاست در مسير درست حرکت مي کند و توفيقات و دستاوردهاي بزرگي را هم تجربه کرده که برخاسته از نوع مديريت مشارکتي و استفاده از مشاوره هاي بموقع و بهره گیری از خرد جمعي است در تمام اين سال ها تلاش شده از همه نقاط کشور در بخش هايي از ستاد استان ها نمايندگاني داشته باشند که تمرکز ما بر تفکرات و روحيه جمع گرايي و نيات مثبت و رو به جلو و هر آنکس که ظرفيتي براي اين ورزش محسوب مي شود بوده و جذب شده و اين چرخه جذب همچنان با قوت براي بگارگیری بهترين ها بشدت فعال است براي مثال به عليرضا ناظم و رضا بردبار و عرفان جمشيدي و مجيد جليلي و حاج نصراله و امین صاعدی و وووو افراد جذب شده در حوزه مديريتي و اهالي دانشگاهي اشاره کرد و تاکيد نمود  فدراسيون حاضر هر گونه سوگيري در امور را برنمی تاید که دلسوزي هاي بيش از اندازه برخی از ما نتيجه اي جز کندي در حرکت و هدر رفت انرزي و نهايتا آسيب وارد کردن به خود و پيرامون خود و تشکیلات بدنبال ندارد.

وي اعلام کرد تلاش شده در اعضاي ثابت جمع اضداد رعايت شوند چون جنسيت ها، تفکرات، ذهنيت ها، تخصص ها، رويکردها اختلاف نسل ، دلسوزان واقعي و منطقي در اين انتخاب نقش داشته است و اين هسته مي تواند در هر نشست که يکشنبه هر هفته ساعت 11 تا 12 در اماکن مختلف برگزار خواهد شد نفرات صاحبنظر و مسول مرتبط با دستور جلسه را به عنوان مدعو دعوت کرده و بهترين خروجي از اين تشکل مهم براي فدراسيون براي تصميم گيري هاي مديريتي در مجموعه اسکواش حاصل شود.

رييس فدراسيون کشورمان پرند دولتي زاده را به عنوان دبير جلسات هفتگي و امیر عزیزی پور دبير فدراسيون را جهت رسميت يافتن نشست هاي مشاورين معرفي کرد در صورتي که دبير فدراسيون در جلساتي بدلایلی غايب باشد با حضور يکي از نواب رييس جلسات رسميت مي يابد.

سپس هر کدام از اعضا نظرات خود را برای تشکیل این مجموعه بیان داشتند و از کار فکورانه فدراسیون قدردانی و اعلام نمودند با طیب خاطر به ماموریت ها و وظایف خود و انتظاراتی که هست پاسخی شایسته و فراخور خواهند داد.