ویژه های خبری

 خوشبختانه با روند رو به سرعت توسعه پدل در کشور ، طی حکمی از سوی دکتر رمضی رییس فدراسیون ورزش کارگری  دکتر فائقه جعفری آملی به عنوان نخستین  مسوول کمیته پدل فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد .

 جعفری با دریافت حکم خود اعلام کرد تمامی تلاش خود را برای بسط و توسعه پدل در جامعه کارگران کشور انجام خواهد داد. وی پی از دریافت حکم خود در فدراسیون ورزش کارگری با دکتر مسعود سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش در محل این فدراسیون دیدار کردو گزارشی درباره سوابق خود و برنامه های پیش رو  ارائه داد . سلیمانی با استقبال از راه اندازی رشته پدل در قالب کمیته پدل کارگری به عنوان کمیته زیرمجموعه کمیته اسکواش کارگری در فدراسیون ورزش کارگری استقبال کرد و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

بابک فقیر نایب رییس فدراسیون اسکواش ، مسوول انجمن اسکواش فدراسیون کارگری بوده که در این نشست حضور داشت ، از دکتر رمضی به جهت نگاه حمایتی اش  برای فراهم شدن توسعه رشته های جدید و مفرح در جامعه ورزش کارگران کشور تشکر و از همه هیات های استانی کشور درخواست کرد تا قبل از فرا رسیدن سال 1400 با ارتباط موثر با هیات های کارگری استان خود  نسبت به شناسایی  و معرفی و انتصاب مسوولین کمیته های اسکواش و پدل استانی اقدام و نتیجه را به فدراسیون بصورت مکتوب جهت کسب امتیاز  اطلاع دهند .

مقرر شده است تا از این پس کمیته پدل تحت نظر انجمن اسکواش در فدراسیون ورزش کارگری فعالیت خود را آغاز کند . خانم جعفری دارای مدرک دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی و دارای سوابق آموزشی ، پژوهشی ، مقالات و کتاب است .

لازم به ذکر است افرادی که بیش از 6 ماه سابقه کار تامین اجتماعی داشته باشند و یا حتی تحت تکفل افراد تامین اجتماعی باشند جزو خانواده ورزش کارگری محسوب شده و می توانند در مسابقات و دوره های آموزشی مرتبط از طریق فدراسیون ورزش کارگری اقدام  و از مزایای این عضویت بهره ببرند.