ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، با حکم رييس انجمن پدل و فدراسيون اسکواش محمد مهدوي مسئول کميته روابط عمومي انجمن پدل ايران شد.
محمد مهدوي همچنين دبير روابط عمومي فدراسيون اسکواش نيز هست.

برچسب ها :