ویژه های خبری

در اين ديدار طرفين ضمن تشريح فعاليت مشترک بين دو هيات و استفاده از ظرفيت مربي پاکستاني خراسان جنوبي در تمرين دهي بازيکنان هرمزگاني که به همت هيات استان خراسان جنوبي بصورت رايگان و طي چند روز انجام مي شود به دکتر امياري مديرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان از مديرکل استان درخواست تحويل زمين به بخش خصوصي سرمايه گذار را  دادند و در اين نشست امياري ضمن خوشامدگويي به حاضرين دستور تحويل فوري زمين را به نماينده هيات اسکواش استان هرمزگان براي احداث سالن استاندارد اسکواش را صادر نمود که اعضا براي تحويل زمين به محل مورد نظر اعزام تا طي روزهاي آينده کلنگ شروع عمليات ساخت در بندرعباش زده شود.