ویژه های خبری

جلسه پايان سال، تقدير و تشکر از اعضاي هيأت و ورزشکاران مستعد اين رشته با حضور معاون اداره ورزش و جوانان جناب آقاي بروحي، رئيس  هيأت اسکواش استان و اعضاي هيأت رئيسه هيأت استان خراسان شمالي برگزار شد. در اين مراسم  ريیس هيأت اسکواش استان در مورد اقدامات انجام شده در سال جاري توضيخاتي ارائه داد و در مورد برنامه هاي اينده بحث و تبادل نظر انجام شد.