ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان چهارمحال وبختیاری،امروز بررسی های عمرانی و پیاده کردن طرح معماری وانجام مراحل نقشه برداری، در زمین انتخاب شده برای ساخت اولین خانه اسکواش در استان چهار محال و بختیاری، توسط ناظرین و مهندسان عمران با همراهی رئیس هیات اسکواش استان، آرش محمدی نافچی انجام شد.