ویژه های خبری

مسابقات حرفه اي اسکواش بانوان نشنال کلوز با رنکينگ جهاني و جايزه ده ميليون توماني تحت عنوان جام رمضان در 25 تا 27 فروردين 1400 در مجموعه اسکواش انقلاب برگزار مي شود در اين دوره مسابقات برترين بانوان اسکواش کشورمان و به همراه مدعيان مقام قهرماني برگزار مي شود، کميته مسابقات و کميته داوران فدراسيون اسامي کادر فني و اجرايي را به شرح زير معرفي کردند

دکتر شهناز شهربانيان سرپرست کل مسابقات

فاطمه سادات حيدري و پرند دولتي زاده ناظرين کميته تيم هاي ملي

سونيا شعباني نماينده کميته مسابقات

نگار پورصالحي سرپرست فني

نجمه سادات کاشفي سرداور مسابقات

الهام رمضاني ارزياب و ناظر کميته داوران

مريم کيشاني فراهاني و نداسروش و شیما روزبهی  داوران مسابقات

طبق تصميمات کميته داوران ، يک روز قبل از بازي ها کليه کادر اجرايي و فني بايستي در محل فدراسيون جهت هماهنگي هاي اجرايي و فني حاضر شوند تا در مسابقات کوچکترين چالشي در اجرا و قضاوت ها اتفاق نيفتد.بدیهی است هرگونه ابلاغیه از ستاد مقابله با ویروس کرونا به فدراسیون امکان جابجایی تاریخ برگزاری برای کمیته مسابقات وجود دارد.