ویژه های خبری

دکتر مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان امروز با دکتر سلطاني فر مقام عالي وزارت براي عرض تبريک سال نو ديدار کرد در اين ديدار که روساي فدراسيون هاي بسکتبال و کاراته و هندبال و تيراندازي و بوکس و گلف و کبدي حضور داشتند ، دکتر سلطاني فر اظهار داشت خيلي اميدوارم در سال جاري با تدابير صورت گرفته و خاتمه تحريم ها بيشتر مشکلات در کشور مرتفع شود وي افزود روساي فدراسيون ها سالي سخت را با موفقيت پشت سرگذاشتند و در همه حوزه ها بخوبي عمل کردند که اين رويکرد را همچنان در سال جاري تداوم دهند وي از اعتبارات کمکي به رشته هاي المپيکي در 4 ماه اول سال خبر داد تا نتايج المپيک در حد و اندازه جايگاه کشورمان باشد.سلطاني فر دو عامل همدلي و تلاش را زيربنايي براي تحولات ورزشي دانست که در اين فضا ورزشکاران مي توانند بهترين عملکرد خود را نمايش دهندو عنوان کرد در سال جديد بايد موانع و پيچ و خم هاي زايد را بر سر راه برنامه ها تا جايي که امکان دارد برداريم اما مراقبت کنيم اين موارد در چارجوب قانون انجام شود وي از سفر خود براي افتتاح 55 پروژه در خراسان جنوبي بدليل اينکه بسياري از اين پروژه ها در مناطق کم برخوردار و روستايي انجام شده بود اظهار رضايت کرد و گفت هر چه برگزاري رويدادها به مناطق کشور برود و تمرکز زدايي صورت گيرد آن فدراسيون موفق تر جلوه خواهد کرد.وزير ورزش در ادامه سخنان خود گفت که حاشيه در ورزش خيلي زياد است ولي نبايد اجازه دهيم در حواشي غرق شويم و اراده خود را بر اجرايي شدن برنامه ها بايد معطوف نمائيم وي در خاتمه از روساي فدراسيون هاي حاضر بدليل کسب موفقيت هاي خوب در سال سخت جنگ اقتصادي و کرونا تقدير کرد.

گفتني است در پروژه هاي خراسان جنوبي ديواره هاي سه طرفه در بخش ها و روستاها در ليست افتتاح توسط وزير ورزش بوده است.