ویژه های خبری

 به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان چهارمحال و بختیاری، آرش محمدی نافچی رئیس هیات اسکواش استان چهارمحال و بختیاری طی حکمی مرتضی عسگریان دهکردی را با توجه به تجربه بالا و سوابق ایشان در امور ورزشی،  به عنوان مسئول کمیته مسترز هیات اسکواش استان انتصاب کرد. مرتضی عسگریان دهکردی از پیشکسوتان ورزشی استان چهارمحال وبختیاری به شمار میرود.