ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با توجه به اينکه مربياني که تاکنون موفق به شرکت در دوره هاي دو روزه بازآموزي بصورت وبيناري نشده اند و با توجه به بخشنامه کشوري به هيات هاي استاني که مسوليت استفاده از مربياني که تاريخ انقضاي مدارک مربيگري انان به اتمام رسيده و استفاده از اين مربيان از نظر حقوقي گريبانگير هيات هاي ورزشي در سه رشته راکتبال و پدل و اسکواش خواهد شد شايسته است از طريق سامانه ثبت نام  با داشتن هر نوع مدرک مربي گري جهاني و اسيايي و ملي بايستي دوره بازآموزي را گذرانيده باشند.