ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان اصفهان این تفاهم نامه که در ادامه دیدار رییس هیات اسکواش استان اصفهان با دکتر شیروانی مدیر روابط عمومی  ، رییس واحد رفاه و درمان ، رییس واحد ارزیابی سرپرستی شعب بانک ملی استان اصفهان امضا شد طرفین بر همکاری متقابل برای توسعه ورزش اسکواش تاکید کردند .
مهندس بهزاد نوید نیا رییس هیات اسکواش استان اصفهان در این باره گفت : بر اساس این همکاری هیات متعهد شد تا دوره های آموزش اسکواش را برای خانواده بزرگ بانک ملی در استان برگزار کند . 
به گفته وی ساخت زمین پدل با همکاری بانک ملی یکی از بخش های مورد توافق طرفین در این دیدار بود و در ادامه  پس از رایزنی موفق شدیم تا طرح پرداخت تسهیلات به مربیان اسکواش را به نتیجه برسانیم .
او ادامه داد : بر این اساس مربیانی که از سوی هیات به بانک ملی معرفی شوند می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند .