ویژه های خبری

با تهيه جام هاي قهرماني نفرات اول مسابقات حرفه اي  اسکواش بانوان  ياسي کيش با جايزه 15 ميليوني  در اوليل مرداد و مسابقات پدل جام ستارگان پدل بانوان غدير در پاس اکباتان با جايزه 10 ميليوني در 6 مرداد، و مسابقات پدل جام ستارگان مردان ولايت  در شاهين شيان با جايزه 10 ميليوني در 13 مرداد، و مسابقات حرفه اي ثبت جهاني اسکواش مردان هفته ولايت به ميزباني اصفهان با جايزه 15 ميليوني در 19 مرداد، مسابقات حرفه اي اسکواش ثبت جهاني  بانوان  به ميزباني خراسان جنوبي به مرکزيت بيرجند با جايزه 20 ميليون تومان گراميداشت هفته دفاع مقدس در 24 شهريور سالجاري ، کميته مسابقات فدراسيون وارد مرحله اجرا شد .اين جام هاي قهرماني قهرمانان خود را در تاريخ هاي ياد شده در رويدادهاي تقويمي خواهند شناخت و قهرمان اول هر رويداد جام قهرماني را به خانه خواهد برد

.براي همه ورزشکاران بااخلاق کشورمان آرزوي توفيق روزافزون داريم.