ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش مهندس علي غني رييس هيات اسکواش استان خراسان جنوبي با مصاحبه خبرنگار سايت رسمي فدراسيون اظهار داشت که جايزه مسابقات حرفه اي اسکواش بانوان را که در پايان شهريور ماه جاري تحت نام و گراميداشت هفته دفاع مقدس در استان خراسان جنوبي به مرکزيت بيرجند در سالن هاي بين المللي  خليج فارس برگزار مي شود را از 15 ميليون تومان به 25 ميليون تومان افزايش داد. اين درحالي است که پرونده مسابقات حرفه اي در 6 ماه نخست سال جاري بسته مي شود و از مهرماه با شروع نيمه دوم سال طبق تقويم کميته مسابقات رويکرد ميزباني هاي حرفه اي ثبت جهاني به ميزباني استان ها با حمايت بخش خصوصي تدام دارد

غني افزود در حال فراهم کردم شرايط مناسب ميزباني در خور بانوان ورزشکار در اين رشته ورزشي در استان است که بحمد خداوند متعال بتوانيم ميزبان شايسته اي باشيم.