ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، بهزاد نويد نيا رييس هيات اسکواش استان اصفهان هدف از ارتقاي جايزه نقدي مسابقات حرفه اي مردان که روز گذشته ثبت تقويم جهاني شد از ۱۵ به ۲۰ ميليون تومان ،  افزايش جايزه نقدي مسابقات را حمايت از ورزشکاران و ارتقاي انگيزه ورزشکاران و مدعيان قهرماني دانست و افزود با تفاهم نامه اخير هيات استان و بانک ملي اين بانک از فعاليت ها و برنامه هاي هيات اسکواش استان پشتيباني مي کند و در توافق نامه في مابين حمايت از ورزشکاران استان هم مورد تاکيد قرار گرفته است.وي اظهار اميدواري کرد تا اصفهان مثل هميشه بتواند ميزبان شايسته اي براي ورزشکاران مطرح و بااخلاق اسکواش ايران باشد.