ویژه های خبری

بنا به اعلام وزارت ورزش و جوانان مبني بر ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تعطيلي تهران و البرز تا روز يکشنبه 4 مرداد ماه بدينوسيله مجمع عمومي فدراسيون اسکواش در تاريخ 29 تيرماه لغو و ساعت ده صبح روز سه شنبه 5 مرداد با همان شرايط مجمع فدراسيون برگزار مي شود