ویژه های خبری

در ادامه اجراي تقويم مسابقات حرفه اي فدراسيون به مزباني مناطق کشور مسابقات حرفه اي اسکواش بانوان زير نظر انجمن اسکواش بازان دنيا با اعلام تاريخ دقيق برگزاري در مرداد ماه توسط منطقه آزاد کيش اين مسابقات در جزيره کيش با حمايت ياسي کيش با جايزه نقدي 15 ميليون توماني برگزار مي شود" رويکرد فدراسيون در سال 1400 قهرماني و در کنار نگاه ويژه به ورزشکاران مطرح و مستعدين با انگيزه هاي بالا ، توسعه  عمومي را هم حمايت مي کند.امروز از پوستر مسابقات بانوان در جزيره کيش رونمايي شد.