ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي انجمن پدل ايران دومين دوره مسابقات جام ستارگان بانوان پدليست ايران به ميزباني مجموعه پدل تکنيک پاس در 6 مرداد برگزار مي شود با توجه به استقبال خوب از اين مسابقات بنا به درخواست انجمن پدل و موافقت رييس فدراسيون اسکواش سامانه ثبت نام تا پايان روز دوشنبه 4 مرداد تمديد شد، اين مسابقات جايزه ده ميليون توماني دارد .ثبت نام در سامانه امسال بصورت تيمي دو نفره سايت بشکلي تنظيم شده که ثبت نام ورزشکاران را قبول مي کند .سرپرست کل اين مسابقات خانم دکتر سميه سهرابي نايب رييس انجمن است.