ویژه های خبری

به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش برنامه کامل مسابقات جام ستارگان خانم ها که به میزبانی باشگاه پاس برگزار می شود به شرح زیر می باشد.

 

شماره تیم های شرکت کننده در مسابقات پدل جام ستارگان بانوان (مرداد 1400)

 

اسامی بازیکنان تیم

شماره تیم

صحابه فرد-بنفشه مرادی

1

حانیه صادقی- نسترن کوهبین

2

روناز رغبتی- رودابه سلیمانی

3

پگاه رضایی- عسل جورابلو

4

مهدیه نوربهار- دینا موسوی

5

پریسا شکاری- سحر درفشی

6

زینب آوک- آیسان آبسالان

7

صبا کیوان- فاطمه مرادی خوشبخت

8

مهتاب امیری- سمانه اسماعیلی

9

یاس علوی- مهتاب کریمی

10

سهیلا سروش- ناهید بارفروش

11

دنیا طاحونه چی- ندا محمدتقی پور

12

 

 

 

 

مسابقات پدل جام ستارگان

06/05/1400

 

شماره کورت

زمان مسابقه

نام تیم ها

شماره بازی

1

19:30-20:15

تیم شماره 2-تیم شماره 3

1

2

19:30-20:15

تیم شماره 4- تیم شماره 5

2

3

19:30-20:15

تیم شماره 8- تیم شماره 9

3

1

20:15-21:00

تیم شماره 10- تیم شماره 11

4

2

21:00- 21:45

تیم شماره 1- برنده بازی 1

5

3

21:00- 21:45

تیم شماره 6- برنده بازی 2

6

1

21:00- 21:45

تیم شماره 7- برنده بازی 3

7

2

21:45-22:30

تیم شماره 12- برنده بازی 4

8

3

23:00-23:30

بازنده بازی 1- بازنده بازی 6

9

1

23:00-23:30

بازنده بازی 2- بازنده بازی 5

10

2

24:00-23:30

بازنده بازی3- بازنده بازی 8

11

3

23:00-23:30

بازنده بازی 4- بازنده بازی 7

12

 

 

 

** تیم های شماره 1-6-7-12 دور اول استراحت دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسابقات پدل جام ستارگان

07/05/1400

 

شماره کورت

زمان مسابقه

نام تیم ها

شماره بازی

1

19:30-20:15

برنده بازی 9- برنده بازی 10

13

2

19:30-20:15

برنده بازی11- برنده بازی 12

14

3

19:30-20:15

برنده بازی 5- برنده بازی 6

15

1

20:15-21:00

برنده بازی7- برنده بازی 8

16

2

21:00- 21:45

برنده بازی13- بازنده بازی 16

17

3

21:00- 21:45

برنده بازی14- بازنده بازی 15

18

1

21:00- 21:45

برنده بازی15- برنده بازی 16

19

2

21:45-22:30

برنده بازی17- برنده بازی18

20

3

24:00-23:15

برنده بازی 20- بازنده بازی 19

21

 

 

 


 

برچسب ها :