ویژه های خبری

دي پي سياست هاي سال 1400 در فدراسيون اسکواش و تاکيد رييس فدراسيون در برنامه هيا 1400 فدراسيون که بايستي نهايت تلاش در جذب اسپانسر براي برگزاري رويدادها از طريق بخش خصوصي و ديگر ارگان ها و نهادها صورت گيرد در روز پش از مجمع در ديداري که در محل فدراسيون برگزار شد،  با مذاکرات صورت گرفته ، رييس فدراسيون و شرکت اسپانسري براي پوشش رويدادهاي پدل منجر به امضاي توافق نامه همکاري براي حمايت از برنامه هاي انجمن پدل در سال جاري شد.اين همکاري از مسابقات جام ستارگان مردان که در مجموعه شاهين برگزار خواهد شد ، شروع مي شود.