ویژه های خبری

بر اين اساس مسابقات از 28 تا 31 شهريور با حضور مشتاقان مبتدي اسکواش تحت عنوان نخستين رويداد توسعه همگاني که امتياز بالايي را در ارزيابي عملکرد هيات هاي استان ها در بر دارد به ميزباني زاهدان مرکز سيستان و بلوچستان برگزار مي شود

سرپرست کل: علي کتابفروش
ناظر فدراسيون:علي غني
سرپرست فني:نويد سپري
سرداور: مهدي مختاري
داوران: پوريا عيسي پور و سيد محمد حسين ديهيمي

شايان ذکر است کادر برگزاري دو روز قبل از شروع مسابقات در زاهدان حاضر مي شوند و نکات آموزشي اين نوع مسابقه را آموزش مي دند اين مسابقه با راکت توليد داخل و توپ اسفنجي برگزار مي شود که در محل در اختيار شرکت کنندگان قرار مي گيرد ، هيات هاي استاني تا فردا چهارشنبه 10 شهريور زمان دارند تا آخرين تلاش را براي معرفي نفرات خود به فدراسيون ارسال نمايند.هر استان فاقد کورت سه طرف ديوار دو سهميه ، استان هاي داراي کورت سه طرفه چهار سهميه و ميزبان ده سهميه طبق توافق و آيين نامه مسابقات دارد.

جايزه اين مسابقت 15 ميليون تومان تعيين شده است.و مورد تاکيد وزير جديد وزارت ورزش است.