ویژه های خبری

مهراد آران نماينده فدراسيون به عنوان مسول پي گيري مصوبات فدراسيون با وزارت نيرو امروز با حضور در فدراسيون گزارشي از اقدامات صورت گرفته را به دکتر سليماني داد وي عنوان داشت استان هاي کرمانشاه و خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان و خوزستان، اصفهان و مرکزی تاکنون توانسته اند وقت گذاشته و با نشست هاي مختلف و ايجاد ارتباط با حوزه هاي زيرمجموعه وزارت نيرو در آب منطقه اي يا برق منطقه اي استان خود تفاهم نامه همکاي و مشارکت ورزشي استاني برگرفته از تفاهم نامه ستادي منعقد نمايند.وي افزود اين روال همچنان با جديت تداوم دارد.