ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان چهارمحال و بختیاری، ارش محمدی نافچی رئیس هیات اسکواش استان حمید رضا مهری قهفرخی را به عنوان مسئول کمیته توسعه و همگانی هیات استان معرفی کرد.

حمیدرضا مهری قهفرخی، به عنوان مهندس ناظر (مسئول فنی) کارخانه قند مشغول به کار میباشند. ایشان از فعالان در عرصه ورزش میباشند که به هیات اسکواش استان پیوسته و مشغول فعالیت در هیات میباشند.