ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش علیرضا ناظم رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون اسکواش به همراه محمد مهدی حسن پور دبیر کمیته استعدادیابی با همکاری نصرت الله انصاری معاون دفتر آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش وجوانان موفق شدند فرآیند استعداد یابی و نخبه یابی را که در چهار حیطه آمادگی جسمانی، روانشناسی، پیکر سنجی ومهارتی را تکمیل و برای مجموعه اسکواش عرضه نمایند، این مهم در حالی انجام شده که هیچ فدراسیون ورزشی دیگری در این زمینه به این صورت اقدام نکرده اند      این طرح می تواند زیربنایی برای فعالیت های منسجم و آکادمیک در حوزه استعدادیابی و استعدادپروری اسکواش کشور تلقی گردد.

برچسب ها :