ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ، با پيشنهاد عليرضا ناظم رييس کميته استعداديابي فدراسيون ، مريم کيشاني فراهاني داور و مربي مطرح استان مرکزي به عنوان سرپرست دبيري کميته استعداديابي در بخش بانوان منصوب شد

دبير کميته استعداديابي فدراسيون محمدمهدي حسن پور مربي مطرح شيرازي بوده که براي تقويت حوزه بانوان در اين کميته کيشاني فراهاني به عنوان سرپرست دبيري اين کميته منصوب شد.

براي وي آرزوي توفيق در ماموريت محوله داريم.