ویژه های خبری

برنامه مسابقات انتخابي و اردوها با هماهنگي با سرمربي تيم ملي مسعود قره ضيالديني و ارايه سرمربي تيم ملي بانوان پس از تاييد نايب رييس امور بانوان فدراسيون و مدير تيم هاي ملي ارايه گرديد . بر اين اساس در بخش بانوان براي تعيين اعضاي تيم ملي بزرگسالان کشورمان به مدت يکسال خانم ها هليا استيلي، فرشته اقتداري، سوگل ثمودي، غزال شرف پور،آرزو موسوي زاده، نجمه بوشهري و آيلي نيري در تاريخ 31 شهريور تا 4 مهرماه در مسابقات انتخابي بانوان بصورت دوره اي در مجموعه اسکواش انقلاب شرکت مي کنند سرپرست مسابقه انتخابي مريم کيشاني فراهاني و داوران مسابقات انتخابي بانوان نجمه سادات کاشفي ، پرند دولتي زاده ، مريم کيشاني تعيين شدند.

در بخش مردان بزرگسال اسکواش ايران در تاريخ 3 تا 8 مهرماه تعيين شد و سيدمحمدرضا ضياکاشاني، نويد ملک ثابت، عليرضا شاملي سپهر اعتمادپور، سميع اله قاصدآبادي در دو گروه مسابقه انتخابي را برگزار مي کنند ، داوران تعيين شده براي قضاوت بازي ها در بخش مردان مهدي مختاري، پوريا عيسي پور،سجادذوالفقاري خواهند بود.

گفتني است در بخش بانوان 4 نفر اصلي عضو تيم ملي شده و نفر پنجم مي تواند در اردوها همراه با اعضاي ملي فعاليت داشته باشد.

در بخش مردان 4 نفر به عضويت تيم  ملي و نفر پنجم مي تواند در اردوهاي ملي حضور داشته باشد .

تلاش بر اين است که ترتيبي داده شود تا وزير ورزش و جوانان از مسابقات انتخابي از نزديک با ملي پوشان ديدار کند.

مربيان و کمک هاي ملي  و سرپرستان مختلف بصورت مقطعي و تعريف شده در اردوهاي پس از انتخابي که از 18 مهرماه شروع مي شود عبارتند از محمدنويد سپري، مصطفی خوبیاری، سيد محمد حسين جعفري، هادی شمس قرايي، محمد امين صاعدي، عبدالرضا حاج نصراله،ساناز شاهنگ فر ، نگار پورصالح، شيوا تجويدي، ساجده کريمي،فاطمه سادات حيدري ، پرند دولتي زاده و مسعود قره ضياالديني خواهند بود که با توجه به مذاکرات صورت گرفته مربيان و کمک هاي ديگري هم به اين جمع براي بهره گيري از همه ظرفيت ها افزوده و دعوت به همکاري خواهد شد.