ویژه های خبری

در تصوير مشاهده مي کنيد که در سوران در مناطق جنوبي استان سيستان و بلوچستان هم با احداث يک کورت ساده سه طرف ديوار توسط رايزني هايي که هيات استان با جديت دنبال مي کند علاقمنداني که حتي نام ورزش اسکواش را نشنيده اند با اين ورزش ارتباط برقرار مي کنند و نقش مهم اين نوع سازه را در اشنايي شهروندان و فرهنگ سازي در اين رشته را بخوبي نشان مي دهد

زاهدان تا چند روز ديگر در هفته دفاع مقدس ميزبان نخستين دوره مسابقات مبتديان کشور است و استان هاي شرکت کننده امتياز بالايي را در ارزيابي فدراسيون در تابستان خواهند داشت.