ویژه های خبری

به گزارش کميته مسابقات فدراسيون کادر برگزاري و داوري مسابقات روز شنبه وارد زاهدان شده تا محيط را مهياي برگزاري نخستين دوره مسابقات ديدني پسران مبتدي تا سنين 19 سال نمايندو در ابتداي ورود قبل از شروع بازي ها بتوانند آموزشي يکپارچه از قوانين و مقررات بازي در اين نوع کورت را به شرکت کنندگان تعليم دهند

کادر اعزامي به سيستان و بلوچستان عبارتند از علي کتابفروش،مهدي مختاري، علي غني، پوريا عيسي پور، سجاد ذوالفقاري و محمد مهدوی مي باشد.با نفرات اول تا سوم اين مسابقات مدال و حکم قهرماني و جايزه نقدي به ميزان 15 ميليون تومان با نظر کميته مسابقات بين تعداد زيادي از مقام آوران بمنظور ايجاد انگيزه توزيع خواهد شد.