ویژه های خبری

متن ارسالي رييس فدراسيون جهاني به دکتر مسعود سليماني رييس فدراسيون اسکواش کشورمان بشرح زير است:

ما اين روزها  دوره بسيار شلوغي در WSF داريم  که تعدادي از تغييرات قابل توجه قبل از مهلت هاي AGM و استراتژي WSF در مرحله مشاوره آن  هستيم و در حال آماده شدن است.
 
درحال تنظيم تاريخ هاي احتمالي سفرم به ايران و اعلام به شما هستم تا قبل از اتمام سال ميلادي انجام دهم ، چرا كه تقويم كاري بسيار شلوغي داريم ، اما کاملاً قابل تغيير هستند ، مانند ملاقات با IOC که بايد اولويت بندي کنيم. من همچنين تعطيلات کوتاه مدت زيادي در انگلستان دارم که تا 2 ماه آينده برنامه ريزي شده است.
 
ما شما را فراموش نکرده ايم و من و ويليام لوييس ماري مدير اجرايي فدراسيون جهاني اسکواش پس از گذراندن اين دوره شلوغ ، در مورد برخي از تاريخ هاي مناسب براي حضورمان در ايران بحث خواهيم کرد.
 
من مطمئن هستم که توانايي ها و تجربه شما  دارايي ارزشمندي براي يکي از کميسيون هاي  فدراسيون جهاني اين ورزش WSF خواهد بود. در چند ماه آينده ، ما در حال برنامه ريزي براي مرور ساختار ، نقش ها و مسئوليت هاي کميسيون ها براي مطابقت با ارائه استراتژهاي جديد هستيم ، تا زمان مناسبي براي بررسي اين امر باشد.