ویژه های خبری

در محل دفتر اداره ورزش شهرستان محمود اباد مراسم معارفه جناب اقاي توراني به عنوان رِيس هيات اسکواش شهرستان محمود اباد و سرکار خانم اذين فر به عنوان رِييس هيات اسکواش سرخ رود معرفي گرديدند اين مراسم با حضور جناب مهندس جعفري رياست هيات اسکواش استان مازندران ، جناب اقاي شعبان پور رييس اداره ورزش شهرستان محمو اباد ،جناب مهندس رضايي دبير هيات و سرکار خانم قرباني ناِيب ريس هيات استان برگزار گرديد شايان ذکر است با توجه به اهميت موضع توسعه در مناطق مرکزي و غرب استان و استفاده از تمامي ظرفيتهاي موجود، جناب اقاي  دکتر پارسايي مشاور هيات استان و رييس هيات اسکواش  شهرستان قايم شهر و جناب مهندس محمدي عضو هيات رييسه استان نيز حضور داشتند

در پايان اين مراسم و پس از تحويل احکام ، مهندس جعفري رياست هيات استان افزود : با توجه به ظرفيت مناسب شهرهاي ساحلي و ايجاد بسترهاي مناسب ، تمامي اعضاي هيات اسکواش استان در تلاشند تا با هماهنگي و همکاري مناسب با ادارات ورزش، شهرداريها و فرمانداريهاي شهرهاي ساحلي استان  و تخصيص اعتبارات و جذب سرمايه گذار همچنين زمين و فضاي مرتبط با رشته هاي اسکواش  ، پدل و راکتبال ،هر چه سريعتر ساخت کورتهاي ساحلي به صورت سه طرف ديواره اغاز گردد

برچسب ها :