ویژه های خبری

  به گزارش روابط عمومي هيات اسکواش استان کرمانشاه در راستاي توسعه فعاليت‌ها ورزش‌هايي همگاني در روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل هيات ورزش‌هايي همگاني با حضور دکتر نريمان رحماني تبار رئيس هيات ورزش‌هايي همگاني استان کرمانشاه و آقاي اردشير خسروي رئيس هيات اسکواش و سرکار خانم شيرين صادق پور مسؤل کميته استعداد يابي اين هيات در محل هيات ورزش‌هايي همگاني برگزار شد. در اين نشست طرفين در خصوص ارتقا سطح دانش مربيان و توسعه و گسترش ورزش‌هاي همگاني در اسکواش به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه رئيس هيات اسکواش با تاکيد بر توسعه و همگاني کردن اسکواش در اماکن عمومي گفت :اين هيات در جهت همگاني کردن اسکواش قصد دارد از ظرفيت‌ها و امکانات و برنامه هاي هيات ورزش‌هاي همگاني در ورزش‌هاي پايه که نتيجه آن در حوزه ورزش قهرماني نمايان مي‌شود استفاده کند. در اين ديدار دکتر نريمان رحماني تبار رئيس هيات ورزش‌هاي همگاني ضمن استقبال از همکاري با هيات اسکواش عنوان کردند :اين هيات آمادگي دارد در جهت ارتقا سطح دانش مربيان و توسعه ورزش‌ همگاني در اسکواش از همه امکانات و ظرفيت‌هاي هيات ورزش هاي همگاني استفاده کند .

برچسب ها :