ویژه های خبری

 

 دستورالعمل اعطای نمایندگی برای تأسیس پایگاه های استعدادیابی اسکواش ، پدل و راکتبال

فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران

 

فروردین 1400

( مصوب هیئت رئیسه و مجمع عمومی فدراسیون )

 

مقدمه :

            به استناد ماده (1) ، (6) و بند  (14 ) ماده (7) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران ( موضوع تصویب نامه شماره 55291/ت 49113 ﻫ مورخ 7/3/1392 هیئت وزیران ) به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای کشف ، رشد و پرورش و نگهداشت استعدادهای ورزشی ورزشکاران و نیز کشف و جذب استعدادها و توانمندی های ورزشی آحاد مختلف جامعه و تقویت آن ها در راستای رشد و گسترش کمّی و کیفی رشته های اسکواش ، پدل و راکتبال ، دستورالعمل اعطای نمایندگی برای تأسیس ، اداره و بهره برداری از پایگاه های استعدادیابی اسکواش ابلاغ می گردد :

 

 

ماده (1) : تعاریف و اصطلاحات :

1.      فدراسیون : فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران

2.      پایگاه : پایگاه استعدادیابی اسکواش به مرکزی اطلاق می شود که با استفاده و بهره مندی از علم روز و فناوری های نوین ورزشی براساس احراز شرایط لازم و با دارا بودن مجوزهای لازم از وزارت ورزش و جوانان ، با اخذ امتیاز نمایندگی از فدراسیون اسکواش جهت کشف ، شناسایی ، جذب و پرورش مستعدین رشته اسکواش ، پدل و راکتبال در سطح کشور تأسیس می گردند .

 

تبصره :تمامی مراکزی که تحت نام یا عناوین مدرسه ، خانه ، آکادمی ، پایگاه کانون و مرکز غیره به             فعالیت های استعدادیابی و پرورش مستعدین رشته های اسکواش و پدل تلقی و ملزم به تبعیت از مفاد این دستورالعمل می باشند .

 

3.      نمایندگی : رابطه حقوقی است که به موجب آن اشخاص ، اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به نام و به حساب دیگری ( شخص اصیل) می یابند و آثار این اعمال مستقیما متوجه فرد اصیل می شود . منشا نمایندگی موضوع این دستورالعمل حکم قانونی ( اساسنامه فدراسیون و مصوب مجمع عمومی آن ) و رابطه قراردادی امتیاز تأسیس ، اداره و بهره برداری از پایگاه استعدادیابی اسکواش ، پدل و راکتبال را از فدراسیون اخذ می نماید .

4.      نماینده : شخصی است که رعایت قوانین و مقررات و مفاد این دستورالعمل و در قالب یک رابطه قراردادی امتیاز تأسیس ، اداره و بهره برداری از پایگاه استعدادیابی اسکواش ، پدل و راکتبال را از فدراسیون اخذ می نمایذ .

 

ماده (2) اهداف پایگاه  :

1.      گسترش و توسعه ورزش اسکواش و پدل در میان کودکان و نوجوانان

2.      پشتوانه سازی تیم های ملی اسکواش و پدل در رده های پایه با استفاده از فرآیندهای علمی

3.      توسعه آموزش های پایه و استفاده از دانش مربیان نخبه و ایجاد زمینه جهت بهره گیری از توانمندی متخصصین اسکواش و پدل

4.      شناسایی ، کشف ، جذب ، پرورش و نگهداشت استعدادهای برتر و زمینه سازی جهت شکوفایی آنان

5.      استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود استان ها در راستای تحقق توسعه آمایشی و متوازن ورزش اسکواش و پدل

6.حمایت از نخبگان و قهرمانان ملی اسکواش و پدل به منظور حفظ و ارتقاء عملکرد ورزشی آنان

7.      جذب کمک و مشارکت مردم در راستای توسعه و تعمیم رشته اسکواش ، پدل و راکتبال

 

ماده (3) : ضوابط و مقررات تأسیس پایگاه :

1.      فدراسیون اسکواش مسئولیت صدور مجوز اعطای نمایندگی جهت تأسیس پایگاه های استعدادیابی تخصصی اسکواش و پدل را برابر مصوبه مجمع عمومی فدراسیون عهده دار است .

2.      باشگاه ها و مجموعه های فرهنگی ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان ، مشروط به تأمین فضا و امکانات لازم متناسب با استاندارهای رشته اسکواش و پدل می توانند با معرفی افراد واجد شرایط ( آقایان و بانوان ) نسبت به دریافت مجوز نمایندگی پایگاه استعدادیابی اسکواش و پدل درداخل مجموعه های خود مطابق با این دستورالعمل اقدام نمایند .

3.      بوم های جغرافیایی کشور و استان هایی که به تشخیص فداسیون اسکواش از ظرفیت آمایشی و توسعه بالاتری برخوردارند در اولویت اعطای مجوز نمایندگی تأسیس پایگاه های استعدادیابی اسکواش، پدل و راکتبال خواهند گرفت .

 

تبصره :متقاضی دریافت نمایندگی تأسیس پایگاه موظف است یک نفر شخص حقیقی واجد شرایط را به عنوان مدیر فنی پایگاه جهت پاسخگویی به مراجعین و انجام امور جاری معرفی نماید  .

 

ماده (4)  مدارک مورد نیاز متقاضی نمایندگی :

1.    ارائه اصل و کپی سند ملک یا اجاره نامه مکان مورد نظر تأسیس پایگاه

2.    گواهی تأیید فنی فضای فیزیکی سالن و امکانات و تجهیزات وسایل مورد نیاز

3.    ارائه اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات متقاضی

4.    ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت متقاضی ( مخصوص آقایان )

5.    ارائه اصل و کپی کارت ملی متقاضی

6.     ارائه اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی متقاضی

7.    ثبت نام در سامانه مبین وزارت ورزش و جوانان و دریافت کارت عضویت فدراسیون اسکواش

8.    ارائه مستندات توان مالی و تضمین های مورد نیاز در زمان انعقاد قرارداد نمایندگی

9.    ارائه اصل و کپی کارت مربیگری سطح 2 برای مدیر فنی و سطح 1 برای مربیان شاغل در پایگاه به انضمام گواهی 3 سال سابقه کار

10.  دو قطعه عکس 4×3 جدید پرسنلی متقاضی ، مدیر فنی و مربیان شاغل در کانون

 

تبصره :نماینده ، مدیر فنی ، مربیان شاغل و اسکواش آموزانی که قرار است در پایگاه های استعدادیابی دارای مجوز از فدراسیون اسکواش فعالیت نمایند ، می بایست قبلاً در سامانه ملی اسکواش ثبت نام و تأییدیه کد شناسه مربوطه را رائه نمایند .

 

ماده (5) فرآیند صدور اعطای نمایندگی تأسیس پایگاه :

1.    اطلاع رسان شایسته و اعلام فراخوان عمومی در سطح شهرستان از سوی هیأت اسکواش ذیربط

2.    ارائه درخواست کتبی و مدارک موردنیاز متقاضیان مبنی بر دریافت مجوز نمایندگی تأسیس پایگاه استعدادیابی اسکواش و پدل و ثبت آن در دبیرخانه هیأت اسکواش شهرستان

3.    بررسی و تایید شرایط و مدارک متقاضیان توسط هیأت اسکواش استان

4.    بازبینی شرایط و مدارک متقاضیان توسط هیأت اسکواش استان و در صورت تأیید ارسال آن به فدراسیون اسکواش ( حداکثر ظرف 10 روز کاری )

هیئت اسکواش استان موظف است شرایط و مدارک متقاضیان را پس از دریافت و تأیید ، کپی برابر اصل نموده و نسبت به اسکن مدارک اقدام و نسخه لوح فشرده مدارک را حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری جهت بررسی نهایی و صدور مجوز به فدراسیون اسکواش ارائه نماید .

5.    پرداخت هزینه اعطای امتیاز نمایندگی به حساب فدراسیون (در برابر مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون) و ارائه فیش واریزی به فدراسیون

 

6.     بررسی نهایی مدارک توسط فدراسیون اسکواش متناسب با اولویت و سهمیه هر استان و انعقاد قرارداد نمایندگی  با دریافت مدارک و تضمین های لازم از سوی کمیته حقوقی فدراسیون

7.    صدور مجوز اعطای نمایندگی متقاضی برای تأسیس کانون و ابلاغ رونوشت آن به هیأت اسکواش استان

 

تبصره (1) :میزان هزینه صدور مجوز نمایندگی پایگاه هر ساله از سوی هیئت رئیسه فدراسیون اسکواش براساس وضعیت اقتصادی استان های متقاضی (برخوردار ، نیمه برخوردار و غیربرخوردار  ) تعیین و ابلاغ می گردد و متناسب با عملکرد هر استان 30 درصد آن به حساب هیئت اسکواش استان مربوطه واریز خواهد شد تا در جهت اعمال نظارت به کیفیت بخشی به عملکرد و پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در سطح استان هزینه نماید .

 

تبصره (2) :صدور مجوز اعطای نمایندگی پایگاه برای مدت دو سال و به نام یک شخص ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) بوده و به علت قائم به شخص بودن تحت هیچ عنوان قابل انتقال به غیر ( اعم از حقیقی و حقوقی ) نمی باشد .

 

ماده (6) شرایط مکان استقرار پایگاه :

1.    سالن مناسب حسب استانداردهای رشته اسکواش و پدل واجد سرویس بهداشتی ، رختکن مناسب و دارا بودن وسایل آموزشی و تجهیزات موردنیاز

2.    محل تأسیس پایگاه باید به صورت قانونی در مالکیت یا تحت اجاره نماینده باشد ( حداقل به مدت یک سال )

3.    استفاده از مجوز فعالیت منحصراً محدود به آدرس و شهرستانی است که مجوز نمایندگی پایگاه برای آن صادر و اعطا شده است .

4.    تغییر و جابجایی ملک پایگاه باید با مجوز و تأیید هیئت اسکواش استان انجام و به اطلاع فدراسیون نیز برسد .

 

تبصره :در صورت اجاره محل و یا استقرار در سالن یا مجموعه ورزشی دایر ، می بایست مکان پایگاه حداقل 6 ساعت در هفته در اختیار نماینده و یا به همین میزان اشتغال به فعالیت داشته باشد .

 

ماده (7) : وظایف نماینده پایگاه :

1.   اخذ مجوز نمایندگی پایگاه از فدراسیون و نصب تابلو باطرح مصوب فدراسیون و در معرض دید مراجعین

2.  انجام معاینات پزشکی و تایید سلامت مراجعین و علاقه مندان قبل از ثبت نام و ورود به پایگاه

3.  فراهم نمودن امکانات ، تجهیزات و فضای ورزشی مناسب جهت رشد و شکوفایی مستعدین اسکواش، پدل و راکتبال

4.  استفاده از مربیان کارآزموده و سازنده در رده های پایه دارای کارت مربیگری معتبر از فدراسیون اسکواش

5.  معرفی نخبگان پرورش یافته به باشگاه ها ، هیأت های اسکواش و فدراسیون

6.  ارائه گزارش عملکرد فصلی به هیأت اسکواش استان

 

تبصره :کلیه مسئولیت های پایگاه متضامناً به عهده نماینده و مدیر فنی پایگاه خواهد بود .

 

ماده (8) : شرایط مدیر فنی پایگاه :

1.    اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به قانون اساسی

2.    عدم هر گونه سوء پیشینه در امور سیاسی ، اعتقادی ، اخلاقی و محکومیت های مؤثر کیفری

3.    عدم هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ( با ارائه اسناد مثبته و مورد تأیید فدراسیون )

4.    دارا بودن گواهی سلامت جسمانی و روانی به استناد گواهی پزشک معتمد فدراسیون

5.    التزام به تبعیت از فرآیند علمی استعدادیابی مصوب فدراسیون جهت کشف ، شناسایی ، جذب و پرورش مستعدین اسکواش و پدل با امضای منشور اخلاق حرفه ای

6.     دارا بودن حداقل مدرک لیسانس ( دارندگان مدرک لیسانی با یکی از گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی در اولویت قرار خواهند گرفت )

7.    دارا بودن حداقل کارت مربیگری سطح 2 با سه سال سابقه مربیگری در همان سطح با تایید هیئت اسکواش استان .

 

تبصره :رعایت تناسب جنسیتی(دختران-پسران) در خصوص مدیر فنی و کلیه مربیان شاغل در پایگاه الزامی است.

 

ماده (9) و ظایف مدیر فنی پایگاه  :

 

1.     رعایت کلیه استانداردهای رشته اسکواش وپدل و معیارها،ضوابط،موازین ،مقررات،و دستورالعمل ها و آیین نامه های فدراسیون اسکواش و وزارت ورزش و جوانان.

2.    مسئولیت ارائه کیفی خدمات فنی در پایگاه

3.   حضور فعال و تمام وقت در پایگاه در ساعت کار اعلام شده و ارسال گزارش مستمر عملکرد به هیئت اسکواش استان .

4.   استفاده ازآخرین دستاوردهای علمی ،فنی و پژوهشی اسکواش و پدل در پرورش مستعدین .

5.   ثبت بانک اطلاعاتی و تشکیل پرونده برای مراجعین و ثبت کلیه سوابق ،و شرح خدمات ارائه شده به آن­ها

6.    انجام آزمون های استعدادیابی  شامل پیکر سنجی ،قابلیت­های جسمانی و روانشناختی براساس تورم ها و استانداردهای موجود و انجام آزمونهای مهارتی اسکواش ، پدل.

7.   پرورش مستعدین اسکواش و پدل براساس دانش روز وفنی مربیگری

8.   برقراری روابط تربیتی ،اخلاقی ،و ایجاد محیطی سالم ،مفرح وبهداشتی در پایگاه .

9.    معرفی استعداد های برتر به باشگاهها و یا شرکت در مسابقات باشگاهی و لیگ به صورت مستقل

10.اخذ بیمه ورزشی برای کلیه اعضای پایگاه اعم از بازیکنان و مربیان از فدراسیون پزشکی ورزشی و هیئت های تابعه استانی.

11.عدم برگزاری هرگونه کلینیک آموزشی و نیز مسابقات اسکواش وپدل رسمی بدون هماهنگی با کمیته مسابقات فدراسیون اسکواش با هیئت های اسکواش استان های تابعه .

12.شرکت الزامی در جشنواره های  مسابقات شهرستانی و استانی که از سوی هیئت های اسکواش استان ها برگزار می شود.

13.آموزش اسکواش ،پدل و راکتبال در رده سنی و کلاس مخصوص به خود به همراه همسالانش الزامی است و مدیر فنی حق ادغام دوره های آموزشی در رده ها با یکدیگر را ندارند .

14.  حداکثر تعداد مجاز اسکواش و پدل آموز در پایگاه برای هر کلاس 35نفر می باشد .

 

تبصره :مربیان شاغل در پایگاه می بایست ، حداقل دارای کارت مربیگری سطح 1 با سه سال سابقه کار و مورد تایید هیئت اسکواش استان باشد .

 

ماده (10) : تمدید و لغو مجوز نمایندگی پایگاه :

1.    کلیه فعالیت های پایگاه استعدادیابی اسکواش و پدل توسط هیأت اسکواش استان پایش و نظارت شده و مراتب جهت تمدید و یا بلغو نمایندگی پایگاه ها به فدراسیون اسکواش منعکس می گردد . بدیهی است بازخورد و نتایج ارزیابی آن از طریق فدراسیون اسکواش به هیأت اسکواش استان اعلام می گردد .

2.    هزینه تمدید مجوز فعالیت پایگاه هر 2 سال یکبار توسط فدراسیون تعیین و اعلام می گردد .

3.    صدور تمدید دو سالانه مجوز پایگاه منوط به اعلام رضایت از عملکرد ، نداشتن شکایت یا سابقه محکومیت در کمیته انضباطی هیأت استان یا فدراسیون برای همه اعضا و مستلزم استمرار فعالیت مجاز کانون با تأیید هیأت اسکواش استان می باشد .

4.    در صورت زوال هر یک شروط مقرر در این دستورالعمل و یا حادث شدن رفتار یا سوء عملی که منجر به فقدان صلاحیت نماینده یا مدیر فنی پایگاه از سوی هیأت اسکواش استان تشخیص داده شود ، مراتب به فدراسیون اسکواش جهت اتخاذ تصمیم قانونی اعلام می شود .

 

تبصره :مرجع رسیدگی به اعتراضات موضوع این دستورالعمل " کمیته حقوقی و انضباطی فدراسیون اسکواش " خواهد بود .

5.       فدراسیون می تواند عنداللزوم برای نمایندگان و مدیران فنی پایگاه ( قبل از صدور مجوز یا تمدید آن ) دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مورد نیاز را با دریافت هزینه از متقاضیان برگزار نماید .

 

ماده (11 ) : نظارت بر فعالیت پایگاه های استعدادیابی فدراسیون اسکواش :

1.    هیأت اسکواش استان مسئولیت نظارت و ارزیابی عملکرد پایگاه را به صورت مستمر به عهده دارد هیأت اسکواش استان موظف است حسب درخواست فدراسیون گزارش های دوره ای مربوط به فعالیت پایگاه ها را ارائه نماید . فدراسیون می تواند براساس گزارش ارزیابی عملکرد استانی ، پایگاه های برتر کشوری را در هر سال انتخاب و تشویق نماید .

2.    شهریه ثبت نام و ارائه خدمات در پایگاه ، هر ساله توسط هیأت اسکواش استان با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه با مدنظر قرارداد شاخص های مختلف ( فضا ، امکانات ، تجهیزات ، سطح مربیگری مربیان شاغل ، ساعات خدمات دهی و ... ) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ می گردد .

هیأت اسکواش استان موظف است ، ضمن ابلاغ تعرفه مصوب به هیأت اسکواش شهرستان ، برنحوه اعمال تعرفه ها نظارت و موارد تخلف را به کمیته انضباطی هیأت یا فدراسیون اسکواش گزارش نماید.

3.    عدم رعایت قوانین و مقررات عمومی و آیین نامه ها  دستورالعمل های صادره از سوی وزارت ورزش و جوانان فدراسیون اسکواش تخلف محسوب و با متخلفین  حسب مورد برابر مقررات انضباطی برخورد می گردد .

4.    پايگاه ها در صورت تمايل به توقف فعاليت تعطيلي طولاني مدت (بيش از يك ماه)موظف اند حداقل يك ماه قبل از تعطيلي موضوع را به اطلاع مراجعين و هيئت اسكواش استان برسانند.

5.    نامگذاري پايگاه بايستي تحت عنوان « پايگاه استعداديابي اسكواش،پدل،راكتبال ......... "تحت نظارت هيئت اسكواش استان ........."و فدراسيون اسكواش ج.ا.ايران »صورت پذيرفته و عنوان كامل در سر درب پايگاه درج و نصب كردد . درج هرگونه عبارات غير ضروري بر روي تابلو پايگاه هاي استعداديابي اسكواش و پدل تخلف محسوب مي گردد.

6.     استفاده از عناوين مجعول و با مضامين مبهم و گمراه كننده و يا دادن وعده هاي فريبنده خلاف واقع در انتشار آگهي تبلبغاتي و يا درج در تابلو و سربرگ پايگاه ها، از سوي نماينده يا مدير فني ممنوع و يا متخلفين برابر مقررات قانوني رفتار خواهد شد.

 

تبصره:استفاده از نشان رسمي (لوگوي) فدراسيون اسكواش در تابلو پایگاه بلا مانع است.

 

اين دستورالعمل در ١١ ماده و 10 تبصره با تصويب در جلسه هيئت رييسه ،از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است