ویژه های خبری

  

 
 
در نشست مشترک رئیس و معاونین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان با رئیس و عوامل اجرایی هیات اسکواش استان همدان بر همکاری و تعامل بیشتر شهرداری باهیات اسکواش استان همدان تاکید شد .
بلاغی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در این جلسه گفت :
 به دنبال توسعه فرهنگ کار گروهی بین دستگاههای فرهنگی و ورزشی استان هستیم 
 فعالیت های فرهنگی،ورزشی و اجتماعی را در شهر همدان گسترش می دهیم و با همه مجموعه ها همکاری می کنیم
 درجهت توسعه اسکواش آمادگی داریم کمک کنیم 
ربانی مهر رئیس هیات اسکواش استان همدان ضمن تبریک  انتصاب مدیرجوان وفرهنگی به ریاست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان گفت :
 همکاری شهرداری با هیات اسکواش در سال های اخیر قابل تقدیر بوده است که امیدواریم این تعامل بیشتر از گذشته ادامه پیدا کند/بعد ازساخت اولین کورت پارکی، واگذاری کورت شهید شمسی پور به هیات اسکواش کمک بزرگی در جهت توسعه  اسکواش همدان بوده‌است

برچسب ها :