ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با توجه به تداوم ادامه بودن  رويکرد  به تکليفي بودن  فعاليت هاي استعداديابي براي هيات هاي استاني بر اين پايه  مديران شرکت خدمات مشاوره  و استعداديابي ورزشي  استيدو که با بهره گيري از اساتيد و تخصصين شناخته شده  و ورزشکاران تراز اول کشور ارزيابي هاي روانشناسي، اجتماعي، سلامت حرکتي را عملي مي کنند با دکتر مسعود سليماني رييس فدراسيون کشورمان به منظور آغاز همکاري هاي عملي  ديدار و ملاقات کردند و در خصوص روال کاري و ماموريت سازمان توسعه استعداديابي ورزشي مواردي را تشريح و اطلاع رساني کردند.

رييس فدراسيون کشورمان ضمن تاکيد بر اينکه  عملکرد استان ها را بر اساس فعاليت در مقوله استعداديابي و پرورش استعدادها  ارزيابي غيرفعال و فعال  مي کند.اظهار داشت چون فدراسيون اسکواش در جمع 3 فدراسيون برتر در اين حوزه در وزارت ورزش مطرح است نيازمند اين هستيم که با پشتيباني بخش خصوصي کميته استعداديابي ما سيستمي عمل کند.و بر آغاز همکاري ها بين دو تشکيلات تاکيد نمود.