ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ،مسولان کميته استعداديابي فدراسيون با حضور در دفتر فدراسيون با دکتر مسعود سليماني ملاقات کردند و جزوه علمي فرايند اجرايي فعاليت هاي استعداديابي را که چندين ماه عمليات و نشست هاي مشورتي را با صاحبنظران اين عرصه را در بر داشت ، ويژه  هيات هاي استاني و باشگاه هاي ورزشي بصورت يکپارچه که خروجي فعاليت ها به تقويت بنيه قهرماني اسکواش و پدل منجر شود و از فعاليت هاي پراکنده پيشگيري شود ، به رييس فدراسيون جهت ابلاغ براي اجرا تحويل دادند

رييس فدراسيون کشورمان اظهار داشت هر چند زمان زيادي صرف تهيه اين فرايند بروز شده موثر شد ولي کار ارزشمندي صورت گرفته و بايستي منبعد اين کميته فعاليت هاي خود را عملياتي تر کند و با ارتباط  بيشتر و نزديک تر با نمايندگان استعداديابي هيات هاي  استان ها يک برنامه منسجم که خروجي آن محسوس مشاهده شود اين موارد شامل اطلاع رساني درست و تشريح فرايند به هيات ها شناسايي مربيان همکار و استخراج نمايندگان فعال استعداديابي استان ها، نشست هماهنگي مربيان ارشد و ثابت استعداديابي و آشنايي آنان با اين فرايند، تسريع در چاپ پوستر مسعدين کمتر از 15 سال دختر و پسر ايران در اسفند،آماده کردن ليست اردوهاي استعداديابي رده هاي سني در استان هاي  ميزبان و علاقمند ،کمک در فعاليت هاي استعداديابي هيات هاتوسط نفرا ستادي اين کميته،بروال انداختين صدور کارت هاي انگيزه مستعدين و اينکه فعاليت هاي اين کميته همچنان در راس امور فدراسيون است براي هيات هاي ورزشي و باشگاههاي ورزشي و بايستي تيم استعداديابي ستاد منبعد سبک تر و جدي تر و عملياتي تر به موضوعات استعداديابي ورود کند و در انتظار اين نباشيم که هياتي فعاليت استعداديابي را استارت کند و ما ماموريتمان اين باشد که ايراد بگيريم بايد با روحيه تعاملي چون در يک مسير هستيم فعاليت ها را کمک و هدايت کنيم.

وي افزود تاکيد مي کنم هر مربي ارشد يا مربي ثابت که جزوه نگهداشت و فرايند استعداديابي را حفظ نباشد که بداند چه بايد انجام دهد براي اجراي طرح مناسب نبوده و نفرات ديگر شناسايي و جايگزين شوند و از سويي همه افرادي که در دوره سنجش در سنوات گذشته شرکت کردند شناسايي و ارتباط گرفته شود که فعالانه پاي کار آمده و اين عرصه را که آينده اسکواش و پدل را ضمانت مي کند پيش ببرند. و براي تک تک خادمان به اسکواش و پدل و راکتبال آرزوي موفقيت در انجام کار نمود.