ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، کادر مديريتي و اجرايي کميته استعداديابي فدراسيون با دکتر مسعود سليماني ديدار کردند.اين ديدار که با هدف يکپارچگي در اهداف ، آشنايي نزديک افراد با يکديگر و مفاهمه و يکسان سازي واژگان مورد استفاده اعضا در اجراي برنامه هاي استعداديابي بصورت وسيع برگزار شد ، ابتدا رييس کميته استعداديابي گزارشي از اقدامات صورت گرفته در اين کميته ارائه داد وسپس يک به يک اعضا در خصوص ايده ها و پيشنهادات خود در جهت بهبود روند کاري اين کميته مواردي را مطرح کردند.

رييس فدراسيون با خوشامدگويي به حاضرين اعلام کرد از فرصتي که حق شما بوده بخوبي استفاده کنيد چون چرخه جذب نيرو هاي خوش فکر و مولد همچنان به عنوان يک راهبرد در اين فدراسيون تداوم دارد.وي گفت يکسري افراد وقتي  هستند انگار نيستند اينان صرفا مردگاني متحرک محسوب مي شود و يکسري افراد وقتي  هستند که حضور دارند و وقتي نيستند انگار اصلا نبوده اند و ما را با اين  دسته ها کاري نيست ، هويت شان همان ابعاد جسماني آنان بوده که براي حضور و غياب کاربرد دارند ولي همه اين گروه پاي کار و آماده افرادي باشيد که وقتي هستيد ، هستيد و وقتي نيستيد هم انگار وجودتان در نشست ها احساس مي شود اين ها همان طيفي است که سال ها در اين رشته بدنبال آنان بودم چون اينان همان افراد موثر و کارآمد و صاحب مکتب و سرشار از ايده ها نو محسوب مي شوند که هر تشکيلاتي بداشتن آنان بخود مي بالد.

وي تاريخچه اي از سال 88 با راه اندازي کميته استعداديابي تا سال1400 يادآوري کرد که طرح استعداديابي با نام ستاره به مسئوليت کسري غفوري و سپس با نام الماس ملي با سيدعليرضا سنايي و سيد محمد حسين سنايي و پس از آن با اردوهاي فني در استان ها با هدايت مستانه کرم پور مديريت ميشد که با تمام نقاط قوت و ضعف استراتژي فدراسيون ترسيم آينده رشته بود و هر کدام زحمات زيادي را در اين سال ها متحمل شدند.هر چند گروه ناظم با شروع مسئوليتش با کرونا مواجه شد و به کندي پيش رفت ولي هر چه جلوتر مي رويم و شرايط تجمعات و اجتماعات فراهم مي شود ارزش و اهميت کميته شما ارزشمندتر مي شود ، وي گفت هنوز هم هياتي از استان ها در پيش فدراسيون ارزش بالاتري دارد که رييس هياتش به حوزه استعداديابي اما با نظارت کميته استعداديابي فدراسيون برنامه هاي جذب و نگهداشت را بخوبي انجام مي دهد و اين هيات هاي در ارزيابي هاي عملکرد امتياز بالاتري به آنان تعلق مي گيرد که باعث اهميت به هيات تحت مديريت آنان مي شود.