ویژه های خبری

 حضور اعضاي هيأت اسکواش خراسان شمالي در استاديوم 15هزار نفره نوزدهم مهر بجنورد در مراسم کاشت نهال، همزمان با روز درختکاري به ياد110 شهيد ورزشکار استان خراسان شمالي

برچسب ها :