ویژه های خبری

 کاشت نهال توسط رئيس هيات اسکواش استان آقاي دکتر بيرجندي و عضو هيأت رئيسه جناب آقاي دکتر رضايي بمناسبت روز درختکاري وگراميداشت110شهيد ورزشکار استان خراسان شمالي

برچسب ها :