ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با پيشنهاد عليرضا ناظم رييس کميته استعداديابي فدراسيون بهاره کاراگاه مربي و داور باسابقه کشور حکم مربي ارشد استعداديابي فدراسيون را از دکتر مسعود سليماني رييس اين فدراسيون در محل آکادمي ملي المپيک دريافت کرد

کاراگاه  مهندس معماري بوده و داراي داراي مدرک سطح يک جهان در اسکواش و در جزیره کیش زندگی می کند.